Zmiany we władzach PZPPF

Od 1 lutego br. Zdzisław J. Sabiłło nie jest już prezesem Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Nowy prezes zostanie powołany w ciągu kilku tygodni – informuje PZPPF.

Pracami PZPPF będą kierować wiceprezesi: Krzysztof Kopeć i Grzegorz Rychwalski. Nowy prezes zostanie powołany w ciągu kilku tygodni.

Zbigniew Sabiłło nie rozstaje się z PZPPF i od 1 lutego br. będzie pełnić funkcję strategicznego Doradcy Związku. „Moim zadaniem było przygotowanie Związku do wprowadzenia zmian organizacyjnych, które właśnie następują. Zwiększyliśmy dynamikę działania PZPPF, jego profesjonalizację, a w konsekwencji wzmocniliśmy siłę oddziaływania Związku” – mówi Zdzisław J. Sabiłło.