Zmiana na stanowisku dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

W grudniu decyzją Ministra Zdrowia ze stanowiska dyrektora warszawskiego NIGRiR przy ulicy Spartańskiej 1, został odwołany prof. nadzw. dr hab. n. med. Leszek Markuszewski.

Obowiązki dyrektora jednostki minister Konstanty Radziwiłł powierzył  Adrianowi Pękacz, dotychczasowemu dyrektorowi do spraw administracyjno-technicznych NIGRiR.