Zgłoś ratownika do nagrody Animus Fortis

Dla ratownika – za osobiste męstwo w czasie akcji ratowniczej lub dla przedstawiciela instytucji, która znacząco wpłynęła na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie. W takich kategoriach przyznawana jest nagroda Dyrektora WIM Animus Fortis (Mężny Duch).

Nagroda została objęta patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, a w składzie kapituły znaleźli się m.in. przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Zdrowia.
Ustanawiając nagrodę chcieliśmy uhonorować osoby i instytucje mające wydatny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku służb ratowniczych.

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:

1. za „osobiste męstwo” dla osoby, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wyróżniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej. Laureatem nagrody może zostać osoba pełniąca służbę bądź zatrudniona w instytucji realizującej zadania ratownicze (np. w wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR, GOPR).

2. dla przedstawiciela instytucji, która znacząco wpłynęła na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie.

Nominować do nagrody będzie Kapituła złożona z 13 członków. W skład Kapituły wchodzą Dyrektor WIM, Przewodniczący RN WIM, przedstawiciele: Wicepremier Beaty Szydło, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Zdrowia, Stowarzyszenia “Szpital Ujazdowski”, portalu “Rynek Zdrowia”, czaspisma “Lekarz Wojskowy” oraz WIM.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby oraz instytucje w formie pisemnego wniosku kierowanego do Dyrektora WIM do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Więcej szczegółów na stronie: http://wim.mil.pl