Zespół do spraw sztucznych komór serca

jr

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołał zespół koordynujący do spraw wspomagania serca sztucznymi komorami

Prezes NFZ powołał zespół na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych. fot. archiwum
Zespół kwalifikuje pacjentów do wspomagania serca sztucznymi komorami na podstawie kryteriów medycznych ustalonych w oparciu o wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego (EACTS) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Transplantacji Serca i Płuc i Mechanicznego Wspomagania Krążenia (ISHLT).

W skład zespołu weszli: prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, dr hab. n. med. Jerzy Pacholewicz, dr hab. n. med. Piotr Siondalski, dr n. med. Paweł Żelechowski, dr hab. n. med. Bogusław Kapelak, dr hab. n. med. Karol Wierzbicki, prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk oraz prof. dr hab. n. med. Tomasz Zieliński. Dodakowo w obradach zespołu mogą uczestniczyć także przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia.