Zbyt mało soli ryzykowne dla serca

as

Nadmierne spożycie soli może niekorzystnie wpływać na poziom ciśnienia tętniczego. Ale to nie wszystko. W świetle najnowszych badań – opublikowanych na łamach czasopisma „Lancet” – niedobór soli w diecie ma także niekorzystne efekty.

fot. Deramanus (Own work) [CC BY-SA 3.0]
Dane ponad 130 tys. pacjentów z 49 państw wskazują, że restrykcyjna dieta niskosodowa może nie być tak zdrowa, jak się tego spodziewano. Badanie oparto o ocenę dobowej utraty sodu (wraz z moczem) oraz skonfrontowanej tej wartości z ilością sodu przyjmowanego.

Naukowcy stwierdzili, że zarówno pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, jak również Ci zdrowi znajdujący się na diecie niskosodowej – w przypadku spożywanie mniej niż 3 g soli dziennie, mogą mieć zwiększone ryzyko rozwoju zawału serca, udaru i zgonu (HR 1 · 34 [1 ·23-1·47]; p <0 · 0001) w porównaniu do pacjentów spożywających 4-5 g soli dziennie.

„W porównaniu z umiarkowanym spożyciem sodu, wysokie spożycie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych i zgonów w populacji z nadciśnieniem tętniczym. Jednocześnie istnieje związek pomiędzy niskim spożyciem sodu a zwiększonym ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych i zgonu. Obserwowany jest on w grupach pacjentów z lub bez nadciśnienia. Dane te sugerują, że obniżenie spożycia sodu powinno być ukierunkowane na populację pacjentów z nadciśnieniem, którzy dotychczas nadmiernie stosowali sód w swojej diecie”- napisała na łamach „The Lancet” zespół badawczy kierowany przez prof. Andrew Mente.

Źródło: The Lancet DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30467-6