Zawał poprzedza diagnozę nowotworową?

Wystąpienie zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu może na kilka miesięcy wyprzedzać rozpoznanie choroby nowotworowej – dowodzą badacze.

Chorzy na nowotwory mają nie tylko wyższe ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, ale również incydentów tętniczych, między innymi zawału mięśnia sercowego i niedokrwiennego udaru mózgu.

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Blood sprawdzono w jakim okresie przed rozpoznaniem choroby nowotworowej wzrasta ryzyko zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu.

W tym celu przeanalizowano pod kątem wyżej wymienionych incydentów tętniczych w trzydziestodniowych okresach począwszy od roku przed rozpoznaniem nowotworu dane ponad 374 tysięcy osób po 67. roku życia bezpośrednio po jego rozpoznaniu. Wykazano, że w okresie 360-151 dni przed rozpoznaniem nowotworu ryzyko incydentów tętniczych jest porównywalne z ryzykiem dla populacji ogólnej, natomiast zaczyna rosnąć od 150 dnia przed rozpoznania nowotworu. W ostatnich 30 dniach przed rozpoznaniem nowotworu ryzyko to było pięcioipółkrotnie wyższe niż w grupie kontrolnej (odpowiednio 0,62% i 0,11%). Łącznie w całym 360-dniowym okresie przed rozpoznaniem nowotworu ryzyko to było większe o 69%.

www.bloodjournal.org