Zastawka z pierścieniem

jr

Pierwszą w Polsce operację rekonstrukcji niedomykalnej zastawki aortalnej serca z zastosowaniem pierścienia HAART 300 przeprowadzili specjaliści z Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej GUM-ed.

Operacja naprawy niedomykalnej zastawki aortalnej z zastosowaniem nowatorskiego pierścienia HAART (geometric annuloplasty ring) zakończyła się powodzeniem. fot. GUMed
Było to możliwe dzięki nawiązaniu współpracy ze słynnym kardiochirurgiem amerykańskim prof. J. Scottem Rankinem, absolwentem Duke University, wyszkolonym przez pionierów kardiochirurgii światowej, takich jak prof. E. Sabiston oraz prof. J. Kirklin.

W dniu poprzedzającym zabieg operacyjny prof. Rankin wygłosił wykład na temat chirurgicznych technik w rekonstrukcji niedomykalnej zastawki aortalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania pierścienia HAART, którego jest wynalazcą. Następnie zespół gdańskich kardiochirurgów pod nadzorem prof. Rankina implantował pierścienie HAART w przygotowane w ramach wet-lab serca świńskie, najbardziej zbliżone anatomicznie do serca ludzkiego. Wykonana pod jego okiem operacja naprawy niedomykalnej zastawki aortalnej z zastosowaniem nowatorskiego pierścienia HAART (geometric annuloplasty ring) zakończyła się powodzeniem.

Prof. J. Scott Rankin oraz kierownik Kliniki Kardiochirurgii prof. Jan Rogowski zapowiedzieli kontynuowanie współpracy. Zakup pierścieni HAART do leczenia pacjentów był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Remontowa Holding SA.

Źródło: gumed.edu.pl