Zabieg laserowego usuwania elektrod do stymulacji serca

Zabieg laserowego usunięcia wrośniętych elektrod do elektroterapii serca wykonano w I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM.

U 44-letniego pacjenta z ciężką niedokrwienną niewydolnością serca, oczekującego przeszczepu serca, wykonano zabieg wymiany kardiowertera-defibrylatora z usunięciem dotychczasowych elektrod i wymianą na nowe. Wskazaniem do usunięcia starych elektrod była ich dysfunkcja. Do usunięcia elektrod wykorzystano koszulki laserowe (laser ekscymerowy). Zabieg wykonał zespół w składzie: dr hab. Marcin Grabowski (operator), dr med. Marcin Michalak (asysta), dr Łukasz Januszkiewicz (asysta), dr med. Piotr Ścisło (ocena echokardiograficzna), dr Tadeusz Bering (kardioanestezjolog), dr Paweł Czub (zabezpieczenie chirurgiczne). Zabieg wspomagał swoim doświadczeniem proktor prof. Charles Kennergren (University of Göteborg), jeden z większych autorytetów światowych w zakresie usuwania elektrod ze szczególnym uwzględnieniem metody laserowej.

Koszulki laserowe, przy użyciu światłowodu, transmitują światło lasera, aby odseparować elektrody. System składa się z koszulki podłączonej do generatora energii, pulsy energii lasera są dostarczane na koniec koszulki i powodują zniszczenie tkanki łącznej i odwarstwienie elektrody. Usuwanie za pomocą lasera znacząco skraca czas zabiegu i może poprawić jego skuteczność.

Laser do usuwania elektrod zakupiono z dofinansowania w konkursie POIS.09.02.00-IP.04-00-002/2016 w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na projekt: „Poprawa dostępności i jakości procedur z zakresu elektroterapii i elektrofizjologii w leczeniu inwazyjnym niewydolności serca, migotania przedsionków i zaburzeń rytmu w SPCSK w Warszawie”. Z przyznanych środków powstanie jeden z najnowocześniejszych oddziałów elektroterapii i elektrofizjologii w Polsce