Wybrano władze Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych

Wydarzenie odbyło w ramach zebrania dziekanów wydziałów farmaceutycznych, które miało miejsce 23 stycznia br. Przewodniczącym Konwentu został dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dr hab. Wojciech Miltyk. Na wiceprzewodniczącego wybrano prof. Michała Markuszewskiego, dziekana Wydziału Farmaceutycznego GUMed.

Konwent tworzony jest w strukturach Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). Głównym celem działania organizacji jest wypracowywanie wspólnego stanowiska dziekanów i wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zakresie kierunków prowadzonych na Wydziałach Farmaceutycznych we współpracy z KRAUM.