WUM i UKSW podpisały umowę o współpracy

Umowa dotyczy przygotowania wspólnego projektu wybranych usług edukacyjnych z wykorzystaniem zaplecza i unikatowej kadry naukowo-dydaktycznej, jaką od lat dysponuje WUM, z zachowaniem najwyższej jakości, fachowości i aktualności przekazywanej wiedzy medycznej.

– To otwarcie nowych drzwi rozwijających współpracę między naszymi Uczelniami i początek programu dydaktycznego. Cieszę się, że w nim uczestniczymy, czynnie wspierając Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego – powiedział rektor prof. M. Wielgoś.

– Dziękuję za zaufanie jakim WUM nas obdarzył, to z pewnością tylko wstęp do współpracy i nowa przestrzeń do zdynamizowania rozwoju UKSW. Mam nadzieję, że podpisany dokument będzie początkiem szerokiej drogi naszego współdziałania – podkreślał ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW.

źródło: WUM