Współpraca naukowa z USA

Minister Zdrowia powołał Zespół do spraw współpracy naukowej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. W myśl porozumienia naukowcy z Polski i Ameryki będą wzmacniać i rozszerzać współpracę w zakresie wspólnych badań i szkoleń.

Wśród priorytetów znalazły się : choroby zwalczane drogą szczepień i inne choroby zakaźne, gruźlica, w tym szczególnie jej szczepy wielolekooporne i szczepy o rozszerzonej lekooporności, grypa pandemiczna, choroby przewlekłe, w szczególności choroby układu krążenia, nowotwory złośliwe, cukrzyca, choroby układu oddechowego i demencja. Wspólne polsko-amerykańskie badania dotyczyć będą także zdrowia psychicznego.

Współpraca polegać będzie na prowadzeniu wspólnych programów naukowych i badań, wymiany i szkoleń naukowców i ekspertów, dzielenia się doświadczeniami, organizowania spotkań i konferencji. Zadaniem Zespołu jest opracowanie i utrzymanie stałego modelu współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Memorandum o Porozumieniu w Zakresie Zdrowia i Nauk Medycznych Pomiędzy Departamentem Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych Ameryki, z jednej strony i Ministerstwem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej, z drugiej Strony, podpisano w Waszyngtonie.

Podpisane porozumienie obowiązywać będzie przez 5 lat.

 W skład Zespołu polskich naukowców wchodzą:

– Przewodniczący Zespołu – Jakub Berezowski – Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia;

– Zastępca Przewodniczącego Zespołu – dr hab. n. med. Piotr Szymański – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego;

członkowie:

– dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki – Dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego,

– prof. dr hab. n. med. Jan Walewski – Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie,

– prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski – Kierownik Ośrodka Terapii Fagowej Centrum Medycznego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu,

– prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna – Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

– prof. dr hab. n. biol. Marek Konarzewski – doradca Ministra Spraw Zagranicznych,

– prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko – Prorektor do spraw Nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

– dr n. med. Roman Topór-Mądry – Prezes Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji,

– Łukasz Wojdyga – Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,

– Robert Rusak – Prezes Ogólnopolskiej Izby Wyrobów Medycznych POLMED,

– Radosław Sierpiński – Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw utworzenia Agencji Badań Medycznych,

– Przemysław Humięcki – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia.

zdj. : MZ