Współpraca na rzecz dzieci chorych na raka

Przedstawiciele organizacji wspierających dzieci chore onkologicznie z różnych krajów zaproponowali stworzenie wspólnej międzynarodowej platformy współpracy na rzecz małych pacjentów onkologicznych.

23 sierpnia w ramach VII edycji Onko-Olimpiady – igrzysk sportowych dedykowanych dzieciom i młodzieży po zakończonym leczeniu onkologicznym zorganizowanych przez  Fundację Spełnionych Marzeń odbyła się debata z udziałem organizacji z Polski, Litwy, Słowacji, Ukrainy, Rumunii i Turcji.

Uczestniczący debaty mówili o wspólnych wyzwaniach w zakresie finansowania i organizowania projektów na rzecz młodych pacjentów onkologicznych, ale także o potrzebie i możliwości współpracy w zakresie pomocy najmłodszym w chorobie oraz w pomocy im w jak najszybszym powrocie do życia po zakończonej terapii.

Fundacja Spełnionych Marzeń zaproponowała, by skoncentrować się na trzech głównych obszarach projektowych, już dziś realizowanych przez wszystkich uczestników debaty, tj: rekreacji, sporcie i rehabilitacji.

Inicjatorzy międzynarodowej platformy współpracy postulowali, by przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego zwrócili uwagę i zechcieli przyjąć zaproszenie do zaangażowania się w działania na rzecz wsparcia młodych pacjentów onkologicznych – platforma o charakterze międzynarodowym to większy potencjał: przede wszystkim dla możliwości oferowanym młodym pacjentom onkologicznym, ale także sponsorom.

Międzynarodowa organizacja zrzeszająca krajowe grupy zajmujące się pomocą dzieciom chorym na raka będzie otwarta na nowych członków.

Podczas Debaty Fundacja Spełnionych Marzeń zapowiedziała stworzenie i przedłożenie partnerom do dyskusji i sygnowania Deklaracji o współpracy.