Wspólna operacja specjalistów WUM i CM UJ

8 lipca br. lekarze z Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej UCK WUM oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wykonali laparoskopowe usunięcie pęcherza  moczowego ze wstawką Mitrofanoffa.

Zabieg przeprowadzili prof. Piotr Chłosta – kierownik Katedry i Kliniki Urologii Collegium Medicum UJ w Krakowie, a jednocześnie prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego w asyście prof. Piotra Radziszewskiego i dr.  Łukasza Zapały z Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej UCK WUM. W zabiegu uczestniczyła także dr Lidia Jureczko z I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Operacja dała początek współpracy pomiędzy obiema Klinikami. Wpisuje się także w Narodową Strategię Onkologiczną, w której urologia onkologiczna będzie odgrywała istotna rolę.

Zdięcie: dr n med Emilia Pawłowska-Krajka