Wsparcie ratownictwa medycznego ze środków europejskich

Kutnowski Szpital Samorządowy otrzyma środki na wsparcie szpitalnego oddziału ratunkowego. Całkowita wartość projektu wynosi 5,9 mln zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 5 mln zł.

Dofinansowanie pokryje koszty przebudowy i remontu pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, remontu podjazdu dla karetek z wiatą oraz budowy drogi dojazdowej z SOR do lądowiska.

Projekt będzie realizowany od 1 marca 2018 r. do 31 listopada 2018 r.

Łącznie zostanie dofinansowanych 141 projektów dotyczących modernizacji istniejących SOR (w samym województwie łódzkim będzie ich 12).