Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym

Patronat

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Zakład Medycyny Ratunkowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na kolejną, szóstą edycję konferencji „Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym”.

Zainteresowanie tematyką wsparcia psychologicznego dla pracowników systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego z roku na rok jest coraz większe.
W tym roku odbędzie się kolejne spotkanie z praktykami, którzy przekażą użyteczną wiedzę z różnych obszarów, która może zapobiegać kryzysom psychicznym i konfliktom.
Skuteczne zapobieganie trudnościom psychicznym opiera się nie tylko na poszerzaniu świadomości, czy dostępnie do wsparcia (o który w Polsce niełatwo), ale też na kompetencjach miękkich (nietechnicznych), które pomagają radzić sobie w najtrudniejszych sytuacjach.
Te kompetencje zaczynają się od skutecznej komunikacji z poszkodowanymi, w zespole, poprzez rozpoznawanie symptomów stresu czy depresji, do umiejętności odreagowania trudnych emocji.
Kompetencje w tych obszarach mogą nie tylko poprawić komfort pracy, wzmocnić pewność siebie, ale też zredukować niepewność co do zachowania w trudnych sytuacjach, zredukować poczucie winy, poprawić komunikację z poszkodowanymi i ich rodzinami, tak by uniknąć eskalacji emocji czy nawet agresji.
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym” obejmuje wiele tematów, jest dedykowana dla ratowników medycznych, pielęgniarek i pielęgniarzy systemu, lekarzy medycyny ratunkowej, dyspozytorów medycznych oraz psychologów i pracowników innych służb ratunkowych. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej: www.psychologiawratownictwie.com.pl