WIM z certyfikatem American Heart Association

JG

Wojskowy Instytut Medyczny po raz kolejny uzyskał certyfikat Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego uprawniający do prowadzenia szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support – BLS) i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (Advanced Cardiac Life Support – ACLS).

WIM ponownie stał się oficjalnym międzynarodowym centrum szkoleniowym AHA (International Training Center – ITC). fot. pixabay.com
BLS to zespół zabiegów o zasadniczym znaczeniu dla ratowania życia po wystąpieniu nagłego zatrzymania krążenia. Opracowany przez American Heart Association (AHA) kurs BLS został zaktualizowany w oparciu o najnowsze dane naukowe zawarte w Wytycznych American Heart Association w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz doraźnego postępowania w zaburzeniach krążenia z 2015 roku. Kurs przeznaczony dla personelu medycznego, który musi posiadać umiejętność rozpoznawania kilku stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, wykonywania RKO, korzystania z AED oraz podejmowania właściwych działań w zadławieniu szybko, efektywnie i w odpowiednim czasie.