WIM rekrutuje pacjentów z niewydolnością serca do projektu AMULET

WIM prowadzi rekrutację pacjentów do projektu AMULET, mającego na celu utworzenie nowego modelu opieki ambulatoryjnej u chorych z niewydolnością serca.

Wykorzystanie nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny hemodynamicznej ułatwia adekwatną do stanu chorego decyzję terapeutyczną a zastosowanie platformy telemedycznej umożliwia jej podejmowanie zdalnie. Jest to dla chorych z niewydolnością serca szansa na regularną kontrolę i fachową, specjalistyczną opiekę – wyjaśnia gen dyw. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor WIM.

Udział w projekcie proponujemy pacjentom z niewydolność serca z frakcją wyrzutową lewej komory poniżej 49%, którzy w okresie ostatnich 6 miesięcy byli leczeni w szpitalu z powodu zaostrzenia tej choroby –  objaśnia ppłk dr hab. med. Paweł Krzesiński, Kierownik Projektu, Kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych WIM – Pod opieką dziewięciu ośrodków realizujacych projekt AMULET w całej Polsce jest już ponad 300 pacjentów. Zachęcamy do zgłaszania pacjentów poprzez formularz na stronie projektu https://amulet.wim.mil.pl/kontakt. Może to również zrobić sam pacjent.

Każda hospitalizacja, z powodu niewydolności serca wprowadza w życie pacjentów stres, zdenerwowanie i poczucie zagrożenia życia. Pobyt w szpitalu jest wypełniony intensywnymi działaniami medycznymi, nie zawsze pozwala to na pełne zaangażowanie personelu medycznego i pacjenta w proces zrozumienia istoty choroby – tłumaczy dr med. Katarzyna Piotrowicz, specjalista kardiolog opiekujący się pacjentami w projekcie AMULET -Dopiero wizyty ambulatoryjne z udziałem pielęgniarki i lekarza kardiologa, po tygodniu, miesiącu od hospitalizacji, pomagają uporządkować wiedzę, zidentyfikować główne problemy prowadzące do zaostrzenia choroby, ustalić plan działania z uwzględnieniem oczekiwań pacjenta.

Wprowadzając system AMULET, chcemy zmniejszyć częstości hospitalizacji, zredukować ryzyko zgonu oraz poprawić jakości życia pacjentów z niewydolnością serca – mówi ppłk dr hab. med. Paweł Krzesiński.

Projekt AMULET realizowany przez Konsorcjum Naukowe, w którego skład wchodzą: Wojskowy Instytut Medyczny (Lider), 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wojskowa Akademia Techniczna i InfoSCAN S.A. Całkowity koszt projektu AMULET to ponad 13 mln zł, z czego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansuje 12,7 mln zł w ramach programu STRATEGMED III.

Bardziej szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie https://amulet.wim.mil.pl.