WHO: śmiertelne skutki zanieczyszczeń powietrza

Jeden na osiem zgonów każdego roku jest skutkiem ekspozycji na zanieczyszczone powietrze – wynika z najnowszych danych przedstawionych przez Światową Organizacje Zdrowia.

fot. Flickr/Fotopedia.com
Eksperci nie mają wątpliwości – to, czym oddychamy, ma znacznie większe znaczenie dla naszego zdrowia niż dotychczas sądzono. Według najnowszych szacunków WHO, co roku z wyniku zanieczyszczeń powietrza i chorób nimi wywołanych umiera 7 mln ludzi – co sprawia, że czynnik ten staje się jednym z największych zagrożeń środowiskowych dla zdrowia publicznego. Najnowszych szacunków dokonano na podstawie zdjęć satelitarnych, przyziemnych pomiarów kontrolnych oraz danych dotyczących emisji i modelowania ich przemieszczania w atmosferze.

Badania wykazały, że część zgonów wynikała z zanieczyszczeń powstających wewnątrz pomieszczeń (głównie dotyczyło to zanieczyszczeń pochodzących ze spalania węgla m.in. czadem), natomiast nieco niższy odsetek wnikał z zanieczyszczeń poza pomieszczeniami.

Według danych WHO zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz spowodowanych zgony na skutek:

– choroby niedokrwiennej serca – 40 proc.
– udaru mózgu – 40 proc.
– przewlekła obturacyjnej choroby płuc ( POChP ) – 11 proc.
– nowotworu płuca – 6 proc.
– ostrych zakażeń dolnych dróg u dzieci – 3 proc.
Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach odpowiedzialne były za zgony w wyniku:
– udaru mózgu – 34 proc.
– choroby niedokrwiennej serca – 26 proc.
– POChP – 22 proc.
– ostrych infekcji dróg oddechowych u dzieci – 12 proc.
– raka płuca – 6 proc.