Umowy POZ aneksowane do końca roku

jr

Spotkanie przedstawicieli PPOZ, które odbyło się 28 czerwca z Prezesem NFZ Andrzejem Jacyną zakończyło się sukcesem. Bieżące umowy zostały przedłużone do końca roku, a współczynnik grup wiekowych powyżej 75 rż. został zwiększony z 2,7 do 2,9.

fot. archiwum
W trakcie spotkania omówiono między innymi aneksowanie umów oraz plany zmian finansowych w świetle projektu zmian Planu Finansowego NFZ przedłożonych już Ministrowi Zdrowia, Finansów i odpowiednim Komisjom Sejmowym (kwota wynosi około 2  127 mln zł).

Prezes PPOZ podtrzymała stanowisko w kwestii zwiększenia nakładów na świadczenia przedstawione na poprzednich spotkaniach w Centrali NFZ, ponownie podkreślając grupy wiekowe  – 75 + , oraz do 6 roku życia – jako obciążonych największą ilością udzielonych świadczeń i to o tendencjach  nadal rosnących (jako obszar do szczególnej  uwagi przez płatnika).

Dyskutowano także o innych proponowanych kwotowo zmianach w poz na II półrocze (uszczegółowienie proponowanych kwot nastąpi po zatwierdzeniu zmiany planu finansowego NFZ).

Andrzej Jacyna Prezes NFZ postanowił zwiększyć współczynnik grup wiekowych powyżej 75 roku życia i podopiecznych DPS z 2,7 do 2,9, co przekazał w piśmie. „Oczywiście będziemy czuwać nad realizacją dokonanych uzgodnień oraz  pracując nad kolejnymi zmianami, które są tak potrzebne w polskiej  ochronie  zdrowia“ – komentuje Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Prezes NFZ zaprosił świadczeniodawców PPOZ do dalszych rozmów po uzgodnieniu planu finansowego, który nastąpi w połowie lipca 2017 roku.

„To były merytoryczne rozmowy, o konkretach i to potwierdzonych decyzjami  finansowymi już dziś, a nie tylko zapowiedziami. Ta decyzyjność dobrze rokuje na przyszłość, jest wręcz gwarantem realizacji dokonanych uzgodnień“ – komentuje Bożena Janicka, prezes PPOZ.