Terapie komórkowe w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum we wrześniu organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową poświęconą tematyce wykorzystania terapii komórkowych w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego pt.: „New frontiers in regeneration therapies From Advanced Therapy Medicinal Products ( ATMP) through imaging to clinical outcome”.

W programie wykłady, które przybliżą problematykę badań nad komórkami macierzystymi oraz możliwościami ich wykorzystania w leczeniu. Konferencja jest skierowana do środowisk naukowych, a także biznesowych, zajmujących się tematyką komórkową oraz wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych w medycynie. Ma na celu integrację tych środowisk a także stworzenie forum dyskusji oraz popularyzację nauki poprzez prezentację badań, osiągnięć naukowych i wiedzy w zakresie w takich dziedzin jak kardiologia, medycyna regeneracyjna i obrazowanie.

Udział w wydarzeniu zapowiedzieli prelegenci o ustalonej wybitnej pozycji międzynarodowej w swoich dziedzinach min. z Belgi, Hiszpanii, Kanady, Niemiec, Norwegii, USA. Konferencja będzie obfitować w wiele ciekawych i ważnych doniesień naukowych.

Konferencja organizowana przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w partnerstwie z: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II , Polskim Bankiem Komórek Macierzystych S.A, Jagiellońskim Centrum Innowacji Sp. z o.o., Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach odbędzie się w dniach 14-15 września 2018 r. w Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie.

Szczegóły: http://www.circulate.cm-uj.krakow.pl/