Technika 3D pomaga w leczeniu wrodzonych wad serca

jr

Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej im. WOŚP Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku dysponuje nową, unikalną w skali kraju techniką pomagającą w planowaniu operacji kardiochirurgicznych u dzieci.

Powstały techniką 3D model serca umożliwia precyzyjne planowanie kolejnych etapów leczenia operacyjnego. fot. GUMed
Naukowcy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego uczestniczyli wraz z wykładowcami Politechniki Gdańskiej i Elbląskim Parkiem Technologicznym w opracowaniu przestrzennego modelu serca i naczyń płucnych dziecka z wrodzoną wadą serca. W wyniku złożonego procesu modelowania przestrzennego z zapisu radiologicznego stworzono obraz wirtualny, który następnie wydrukowano techniką druku 3D. Powstały model serca umożliwia precyzyjne planowanie kolejnych etapów leczenia operacyjnego. Całe przedsięwzięcie udało się zrealizować przy wsparciu rodziców jednego z pacjentów Oddziału.

Źródło: GUMed