Fakty

Współpraca naukowa z USA

Minister Zdrowia powołał Zespół do spraw współpracy naukowej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. W myśl porozumienia naukowcy z Polski i Ameryki będą wzmacniać i rozszerzać współpracę w zakresie wspólnych badań i szkoleń. Wśród priorytetów znalazły się : choroby zwalczane

Fakty

Policyjno-medyczna współpraca

Gdański Uniwersytet Medyczny rozpoczyna współpracę ze Szkołą Policji w Słupsku w zakresie doskonalenia kadr medycznych i policyjnych w obszarze wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i szeroko pojętej pierwszej pomocy. Wzajemne doskonalenie

Kariera

LUX MED otwiera Centrum Edukacji Medycznej

Grupa LUX MED otworzyła Centrum Edukacji Medycznej, w której ma doskonalić kompetencje lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, ratowników medycznych i pozostałych pracowników ochrony zdrowia. Ośrodek, wyposażony w specjalistyczny sprzęt, pozwala przygotować się do

Fakty

Szkoleniowe zabiegi ablacji w Zabrzu

Kardiolodzy uczestniczyli w cyklu wykładów teoretycznych i praktycznych zabiegach ablacji na modelu zwierzęcym z wykorzystaniem dwóch nowoczesnych systemów mapowania 3D: Carto-3 i Ensite Precision. Kursy odbyły się w dniach 24-25