Farmacja

Inhibitory PCSK9 ratują życie

Brak refundacji inhibitorów PCSK9 dla wąskiej, wybranej grupy chorych z hipercholesterolemią rodzinną to skazywanie tych pacjentów na śmierć – bez odpowiedniego leczenia do incydentu sercowego w końcu na pewno dojdzie.