System

Potrzebne są poradnie dla stomików

Konieczne są poradnie dla pacjentów z wyłonioną stomią oraz tych, którzy dopiero przygotowują się do wykonania takiego zabiegu. Aby ułatwić tej grupie pacjentów funkcjonowanie w systemie ochrony zdrowia Rzecznik Praw Pacjenta