SLIDER

RZS: nie rezygnuj z życia

Chorzy z reumatoidalnym zapaleniem stawów mogą normalnie funkcjonować i nie muszą rezygnować z dotychczasowego życia – warunkiem jest wczesna diagnoza oraz wprowadzenie właściwej terapii w kolejnych etapach choroby. Rozpoczynająca się

Farmacja

Nowy lek na RZS już w Europie

Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu Kevzara® (sarilumab), stosowanego w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) w leczeniu dorosłych pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) o nasileniu umiarkowanym