SLIDER

RZS: nie rezygnuj z życia

Chorzy z reumatoidalnym zapaleniem stawów mogą normalnie funkcjonować i nie muszą rezygnować z dotychczasowego życia – warunkiem jest wczesna diagnoza oraz wprowadzenie właściwej terapii w kolejnych etapach choroby. Rozpoczynająca się