Fakty

Otwarto Centrum Symulacji Medycznych w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi otworzył nowoczesne Centrum, w którym przyszli lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy medyczni będą zdobywać praktyczne umiejętności w symulowanych warunkach klinicznych, gdzie pacjentów zastąpią interaktywne fantomy i specjalistyczne

Fakty

Hand Trauma Centre w GUMed

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kierowana przez prof. Tomasza Mazurka została uznana za szpital dedykowany do leczenia urazów ręki. Obecnie wymagania Europejskiej Federacji Towarzystw