Fakty

Odszedł prof. Jerzy Aleksandrowicz

Wybitny lekarz psychiatra i psychoterapeuta, nauczyciel psychoanalizy, superwizor, autor wielu książek, podręczników i publikacji, profesor nauk medycznych. Związany z Akademią Medyczną w Krakowie, następnie z Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum. Jeden z pionierów psychoterapii w Polsce. Pracę

Fakty

Otwarto pierwszy prywatny szpital psychiatryczny

W Warszawie powstał pierwszy w Polsce prywatny szpital oferujący pacjentom z chorobami psychicznymi zintegrowaną i kompleksową opiekę.  Placówka gwarantuje intensywne, całodobowe świadczenia lekarza psychiatry, obecność psychologa klinicznego, psychoterapeuty oraz pełną

NEUROLOGIA

Przełomowe zmiany w opiece psychiatrycznej

Środowiskowy model opieki zdrowotnej, który zapewnia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronną oraz powszechnie dostępną opiekę zdrowotną oraz inne formy pomocy niezbędne do życia w warunkach środowiska rodzinnego i społecznego – to główne założenia pilotażu