KARDIOLOGIA

Zespół do spraw sztucznych komór serca

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołał zespół koordynujący do spraw wspomagania serca sztucznymi komorami Zespół kwalifikuje pacjentów do wspomagania serca sztucznymi komorami na podstawie kryteriów medycznych ustalonych w oparciu o wytyczne