Kariera

Pielęgniarki do wojska?

1 stycznia 2017 roku utworzono w Polsce Wojska Obrony Terytorialnej, które są V Rodzajem Sił Zbrojnych. Niemal co szósty z żołnierzy ma specjalność związaną z medycyną. Mając na uwadze powyższe,

SLIDER

Jest porozumienie z pielęgniarkami

Po trwających pół roku negocjacjach, 9 lipca Ministerstwo Zdrowia zawarło porozumienie z przedstawicielkami pielęgniarek – prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofią Małas oraz przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Fakty

Centra symulacji także dla pielęgniarek

35 uczelni medycznych kształcących pielęgniarki i położne utworzy monoprofilowe centra symulacji medycznej. Będzie to możliwe dzięki funduszom europejskim. Środki pochodzą z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Przedstawiciele uczelni z całej Polski