System

“Superbakteria” na Pomorzu

Na Pomorzu ma powstać specjalny zespół, którego zadaniem będzie monitorowanie sytuacji i niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się ognisk bakterii Klebsiella pneumoniae typu OXA-48, opornej na leczenie najsilniejszymi antybiotykami. Stwierdzono ją u