DIABETOLOGIA

Lek na cukrzycę tylko raz na dobę?

Firma Sanofi złożyła do amerykańskiego Urzędu ds. Żywności i Leków (FDA), wniosek o rejestrację nowego, eksperymentalnego leku przeciw cukrzycy do stosowania raz na dobę. Wniosek dotyczy rejestracji eksperymentalnego leku złożonego,

KARDIOLOGIA

Broń na wysoki cholesterol

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) przy Europejskiej Agencji Leków (EMA) wydał pozytywną opinię w sprawie dopuszczenia do obrotu ewolokumabu z zaleceniem zezwolenia na stosowanie tego leku u