Innowacje

Nowe narzędzie dla pacjentów z niedosłuchem

Ruszył program „Bezpieczny pacjent” organizowany przez PSPS w ramach kampanii społecznej „Usłyszeć świat – usłysz wszystkie odcienie dźwięków”. Jego celem jest budowanie świadomości pacjentów w zakresie zalet przeprowadzania badań profilaktycznych,

Fakty

Seniorzy źle słyszą

TYDZIEŃ WIEDZY O OPIECE NAD SENIOREM Dla utrzymania sprawności i samodzielności osób w wieku senioralnym ogromne znaczenie ma umiejętność komunikowania się, która w ogromnym stopniu zależy od stanu słuchu. Tymczasem