Fakty

Kolejne mapy potrzeb zdrowotnych opublikowane

Minister Zdrowia opracował kolejne mapy potrzeb zdrowotnych z zakresu lecznictwa szpitalnego na lata 2019-2021. Przy opracowaniu map korzystano ze wsparcia kilkudziesięciu ekspertów medycznych, działających w ramach stałych grup roboczych. Dodatkowo

Fakty

NIK krytykuje mapy potrzeb zdrowotnych

Miały służyć monitorowaniu systemu ochrony zdrowia i być „miękkim” narzędziem w jego kształtowaniu. Tymczasem jak wynika z kontroli NIK, mapy zdrowia – stworzone przez resort zdrowia zawierają szereg nierzetelnych, a często także nieaktualnych danych

KARDIOLOGIA

Są pierwsze mapy potrzeb zdrowotnych

Resort zdrowia opublikował mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób onkologicznych i chorób kardiologicznych. Mapy dla poszczególnych województw i całej Polski ułatwią podejmowanie decyzji zarządczych w zakresie kardiologii i onkologii. Dokumenty opracowano w