Farmacja

Porozumienie w sprawie terapii biologicznych

Przedstawiciele Polskiej Grupy Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Stosowania Terapii Biologicznych potwierdzili uzgodnienie interdyscyplinarnego konsensu w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy naukowej w zakresie bezpieczeństwa stosowania terapii biologicznych referencyjnych i biopodobnych. Zaapelowali

Fakty

Leki referencyjne a leki biopodobne

Eksperci,  że zamiennictwo leków biologicznych na leki biopodobne powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarską. Nie jest to z pewnością proces, który powinien zachodzić automatycznie i bez wiedzy pacjenta. Takie

Fakty

Pozytywna opinia EMA dla biosymilaru herceptyny

Onkologiczny lek biopodobny dla produktu Herceptin® (trastuzumab) dostał pozytywną opinię Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) dotyczącą pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. ABP