Farmacja

Inhibitory PCSK9 ratują życie

Brak refundacji inhibitorów PCSK9 dla wąskiej, wybranej grupy chorych z hipercholesterolemią rodzinną to skazywanie tych pacjentów na śmierć – bez odpowiedniego leczenia do incydentu sercowego w końcu na pewno dojdzie.

KARDIOLOGIA

Sposób na hipercholesterolemię

Zespół Kliniki Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach rozpoczął wykonywanie zabiegów LDL- aferezy, które polegają na mechanicznym oczyszczaniu surowicy krwi z lipidów. WSzZ jest jednym z siedmiu i jedynym ośrodkiem