KARDIOLOGIA

Kardioznacznik wkracza w II fazę badań

Synektik zakończył I fazę badań klinicznych innowacyjnego radioznacznika do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego znajdującej zastosowanie w przypadku choroby wieńcowej. Wyniki i zabezpieczone środki finansowe umożliwiają rozpoczęcie II fazy badań –