ONKOLOGIA

Z hemofilią przez życie

Terapia chorych na hemofilię pozwala coraz skuteczniej kontrolować chorobę. Jak pokazują wyniki badania, aż 71% pacjentów stosujących leczenie profilaktyczne pracuje lub uczy się, a 60% nie opuściło żadnego dnia w pracy czy

Farmacja

Chorzy na hemofilię A zyskali nowy lek

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Unii Europejskiej wydał pozytywną opinię na temat stosowania leku Hemlibra® (emicizumab) w profilaktyce epizodów krwawienia u osób z hemofilią A powikłaną inhibitorem