Fakty

Na pomoc potrzebującym

Nowopowstała Fundacja HopeBack – Odzyskaj życie im. Stefanii Wilczyńskiej chce wspierać rodziny w sfinansowaniu leczenia dzieci cierpiących na poważne, trudnouleczalne schorzenia. O wsparcie fundacji będą mogli ubiegać się chorzy z