Farmacja

Nowe szanse dla chorych na SM

Nowoczesne leki dla chorych na stwardnienie rozsiane, których refundację rozpoczęto niespełna miesiąc temu, dadzą wielu chorym szansę na poprawę jakości życia. Stwardnienie rozsiane to schorzenie neurologiczne, skupione głównie w mózgu

KARDIOLOGIA

Lek kardiologiczny wycofany z rynku

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu serii leku Vidotin. Nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności Decyzja GIF dotyczy leku Vidotin w postaci tabletek 4 mg, seria H44088D z datą

KARDIOLOGIA

Makrolidy nie zwiększają ryzyka arytmii

Wbrew dotychczasowym doniesieniom, stosowanie azytromycyny, klarytromycyny czy erytromycyny nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania zaburzeń rytmu serca. Nowe badania opublikowane na łamach CMAJ stawiają pod znakiem zapytania ostrzeżenia, które