Szpital onkologiczny Magodent wyróżniony w raporcie NFZ

Warszawski szpital Magodent należący do Grupy LUX MED został wyróżniony w raporcie opracowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia „Nowotwory złośliwe – koncentracja leczenia zabiegowego”. Pod względem liczby pacjentek jest on drugim na Mazowszu ośrodkiem kompleksowej diagnostyki i terapii raka piersi.

Według Najwyższej Izby Kontroli na jakość leczenia negatywny wpływ ma rozproszenie ośrodków zajmujących się chirurgią onkologiczną. W 2017 r. wskazał on na niską jakość takiego leczenia, skutkującą m.in. zwiększoną śmiertelnością pooperacyjną pacjentów w placówkach, które nie miały wystarczająco dużego doświadczenia w wykonywaniu określonych zabiegów. Autorzy raportu NFZ „Nowotwory złośliwe – koncentracja leczenia zabiegowego” wskazali, którzy świadczeniodawcy mogą pochwalić się w tym względzie najlepszymi wynikami.

Nasze kompetencje w leczeniu chirurgicznym nowotworów rozwijamy od wielu lat. Skupiamy się głównie na leczeniu nowotworów piersi, przewodu pokarmowego, układu moczowego oraz narządu rodnego. W raporcie opublikowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczącym koncentracji leczenia zabiegowego w 2018 r. w leczeniu raka piersi zajmujemy drugie, a jelita grubego trzecie miejsce w województwie mazowieckim pod względem liczby leczonych pacjentów. Spośród ośrodków leczących co najmniej pięćdziesiąt pacjentek z rakiem piersi rocznie zajmujemy czwarte miejsce w Polsce i pierwsze na Mazowszu biorąc pod uwagę odsetek przypadków wymagających ponownego leczenia chirurgicznego w ciągu trzydziestu dni od pierwotnego zabiegu. To wynik ogromnej pracy i zaangażowania całego zespołu, któremu z tego miejsca bardzo dziękuję – mówi dr Marcin Faflik, prezes zarządu Magodent sp. z o.o. należącego do Grupy LUX MED.

Prezentowane w raporcie dane dotyczą zabiegów onkologicznych sprawozdanych do NFZ w 2018 roku. W opracowaniu przedstawiono koncentrację leczenia zabiegowego w poszczególnych województwach wraz z rozmieszczeniem ośrodków leczących nowotwór piersi, płuca, ośrodkowego układu nerwowego, tarczycy, gardła i krtani, żołądka, trzustki, jelita grubego, pęcherza moczowego, jajnika, macicy, nerki oraz gruczołu krokowego.