Szkolenia HTA i EBM – trwa rekrutacja

Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia e-learningowe i stacjonarne z zakresu HTA i EBM organizowane przez Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM wraz z PIKMED Polinnovation sp. z o.o. w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH)”. Zajęcia współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej poprzez rozwój kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej w systemie ochrony zdrowia w kontekście poszerzenia wiedzy i rozwoju umiejętności analitycznych odnoszących się do gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi.

Pozostały jeszcze wolne miejsca na dwie kategorie bezpłatnych szkoleń przeznaczone dla pracowników podmiotów leczniczych (pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, np. rejestratorki/ rejestratorzy, księgowe, specjaliści ds. zamówień publicznych, kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi, np. dyrektorzy, managerowie ochrony zdrowia, kadra medyczna posiadająca w zakresie obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe, a także pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia, pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych, tj. jednostek samorządu terytorialnego, urzędów wojewódzkich konsultanci krajowi i wojewódzcy) – szkolenia e-learningowe w wymiarze 22 godzin z zakresu oceny technologii medycznych (HTA) i medycyny opartej na faktach (EBM) realizowanych do września 2019 r. oraz szkolenia stacjonarne „HTA w zarządzaniu w ochronie zdrowia” w wymiarze 16 godzin (poprzedzone wstępnym 8-godzinnym szkoleniem e-learningowym) odbywające się w Krakowie (luty, marzec 2019), Warszawie (luty, marzec, kwiecień 2019), Gdańsku (marzec 2019), Poznaniu (marzec 2019), we Wrocławiu (marzec 2019) i w Rzeszowie (kwiecień 2019).

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie www.hta.cm-uj.krakow.pl