Synektik dostał grant UE na kardioznacznik

ELA

Komisja Europejska przyznała polskiej firmie 15,7 mln zł dotacji z prestiżowego programu unijnego Horyzont 2020. Spółka przeznaczy je na finansowanie I i II fazy badań klinicznych innowacyjnego kardioznacznika.

fot. Synektik S.A.
Synektik otrzyma finansowanie na opracowanie kardioznacznika w ramach projektu pn. „MPIPETrace – Clinical performance validation of a novel biomarker for quantitative imaging of coronary artery disease” bez konieczności posiadania wkładu własnego.

Granty w tej edycji Instrumentu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w ramach Horyzontu otrzymało mniej niż 5 proc. z 960 ubiegających się o nie europejskich firm, zaś w przypadku tematu Zdrowie jedynie trzy. Synektik jest pierwszą w Polsce firmą, której przyznano środki w ramach tematu Zdrowie i jedną z pięciu polskich firm, które uzyskały dofinansowanie w ramach instrumentu MŚP. Spółka jest jednocześnie pierwszym podmiotem, który nie występował jako część większego konsorcjum. Procedura konkursowa prowadzona była bezpośrednio przez Komisję Europejską.

Informacja o pozyskaniu grantu w ramach programu „Horyzont 2020” ma dla naszych akcjonariuszy znaczenie w dwóch wymiarach. Po pierwsze, na przestrzeni trzech lat do Spółki wpłynie prawie 16 mln zł niewymagającej wkładu własnego dotacji, stanowiąc istotne wsparcie procesu badań klinicznych w naszym strategicznym projekcie. Po drugie, jej przyznanie stanowi potwierdzenie potencjału projektu, który został bardzo wysoko oceniony przez specjalistów Komisji Europejskiej, zajmując drugie miejsce na liście rankingowej” – mówi Cezary Kozanecki, prezes Zarządu, współzałożyciel i istotny akcjonariusz Synektik S.A.

Horyzont 2020
 to największy w historii Unii Europejskiej program finansowania badań naukowych i innowacji. Łączny budżet programu wynosi ok. 80 mld euro, z czego prawie 7,5 mld euro przeznaczonych ma być na działania w obszarze ochrony zdrowia w ramach różnych instrumentów finansowania.

Innowacyjny kardioznacznik ma służyć do oceny – poprzez badanie PET – perfuzji mięśnia sercowego i diagnostyki choroby wieńcowej, a w efekcie zagrożenia zawałem serca u pacjenta. W pierwszej połowie 2016 r. Synektik planuje zakończyć pierwszą fazę badań klinicznych. Rozpoczęcie drugiej fazy badań oczekiwane jest w czwartym kwartale przyszłego roku.