Symulacja w edukacji medycznej

Szkolenia zewnętrzne w ramach projektu „MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”

Głównym celem tego letniego kursu jest zastosowania analizy danych (Big Data) do celów badań medycznych.

Kurs jest wspólną inicjatywą University Medical Center Utrecht (UMCU) i University College London (UCL). Podczas kursu uczestnicy poznają kluczowe cechy analizy i technologii przetwarzania dużych zbiorów  danych (Big Data) w badaniach nad zdrowiem. Ponadto, uczestnicy nabędą wiedzę na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie informatyki medycznej, metod i narzędzi do pozyskiwania i analizy Big Data w celach badawczych. Omówione będą różne podejścia do analizy danych i przekazana wiedza na temat wizualizacji Big Data.

Termin: 20-24 sierpnia 2018

WWW:

Big Data in Health Research

Platforma mediq.edu.pl – szkolenia dla kadr