Stypendia MZ dla najlepszych doktorantów i studentów

Minister Zdrowia przyznał stypendia dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.

Rektorzy uczelni medycznych skierowali do Ministra Zdrowia 116 wniosków o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 oraz 56 wniosków o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.

Minister Zdrowia podjął decyzję o przyznaniu:

50 stypendiów dla studentów – zobacz listę wyróżnionych 2017/2018,
5 stypendiów dla doktorantów – zobacz listę wyróżnionych 2017/2018.

Osoby nagrodzone stypendium uzyskały najwyższe pozycje na listach rankingowych, wyrażające się najwyższą liczbą punktów za przedstawione we wniosku osiągnięcia. Minister, sprawujący nadzór nad uczelniami medycznymi, przyznaje w danym roku nie więcej niż 50 stypendiów studentom oraz 5 stypendiów doktorantom.

Wysokość stypendium wynosi:

15.000 zł – w przypadku studentów,
25.000 zł – w przypadku doktorantów.

Wypłata stypendiów nastąpi jednorazowo. Stypendium wypłaca studentom i doktorantom uczelnia ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez Ministra Zdrowia.

Decyzje administracyjne wraz z uzasadnieniem wyślemy studentom i doktorantom pod adresy podane we wnioskach.

Rektorom uczelni udostępnimy pełną listę rankingową ze szczegółową oceną punktową skierowanych przez nich wniosków.

Ocena wniosków

Wnioski ocenił zespół ekspertów do spraw oceny wniosków stypendialnych, składający się z przedstawicieli uczelni medycznych ze stopniem lub tytułem naukowym z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Wnioski zostały ocenione obiektywnie według ujednoliconych kryteriów określonych w przepisach:

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. poz. 1050),
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz. U. poz. 1051).