Stypendia ministra dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia

Rektorzy Uczelni medycznych skierowali do Ministra Zdrowia 123 wnioski o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 oraz 49 wniosków o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

Wnioski oceniał  Zespół ekspertów do spraw oceny wniosków stypendialnych, składający się z przedstawicieli Uczelni medycznych ze stopniem lub  tytułem naukowym z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
Wnioski zostały ocenione według ujednoliconych kryteriów. Każdy wniosek został oceniony metodą punktową, polegającą na przyznaniu punktów za wykazane osiągnięcie naukowe oraz wybitne osiągnięcie w sporcie. Na podstawie indywidualnych ocen, Zespół do spraw oceny wniosków stypendialnych sporządził rankingi uszeregowane według liczby punktów – dla studentów i doktorantów.

Na podstawie rekomendacji Zespołu do spraw oceny wniosków stypendialnych, Minister Zdrowia podjął decyzję o przyznaniu:

  • 48 stypendiów dla studentów,
  • 5 stypendiów dla doktorantów.

Osoby wyróżnione stypendium uzyskały najwyższe pozycje na listach rankingowych, wyrażające się najwyższą liczbą punktów za przedstawione we wniosku osiągnięcia.
Wysokość stypendium wynosi:

  • 15.000 zł – dla studenta
  • 25.000 zł – dla doktoranta.

Wypłata stypendiów nastąpi jednorazowo. Stypendium wypłaca studentom i doktorantom Uczelnia ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez Ministra Zdrowia

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wraz z uzasadnieniem zostaną wysłane studentom i doktorantom pod adresy podane we wnioskach.

Lista nagrodzonych dostępna jest na stronie: mz.gov.pl