Statyna dla (prawie) każdego?

None

Zapisywanie statyn pacjentom już z 10 proc. ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych w ciągu 10 lat, a nie jak dotychczas z ryzykiem na poziomie 20 lub więcej proc. – rekomenduje brytyjski National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Projekt nowych wytycznych NICE dotyczących pierwotnej i wtórnej prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych poprzez modyfikację profilu lipidowego został opublikowany 12 lutego.

Zgodnie z propozycją NICE, statyny powinny być zapisywane milionowej rzeszy nowych pacjentów. fot. Archiwum
Choć liczba zgonów z przyczyn krążeniowych spadła w stosunku do lat 80-tych o połowę, to incydenty sercowo-naczyniowe (przede wszystkim zawały serca i udary mózgu) nadal pozostają główną przyczyną śmierci wśród Brytyjczyków (Polaków także). W 2010 r. jeden na trzy zgony był spowodowany właśnie chorobami układu krążenia. Ponadto rośnie liczba osób, które przeżyły zawał lub udar, jednak pozostają niepełnosprawne, a jakość ich życia ulega drastycznemu pogorszeniu. Dlatego też brytyjscy eksperci skłaniają się ku bardziej agresywnej i wcześniej rozpoczynanej farmakoterapii z użyciem statyn, regulujących stężenia lipidów w organizmie. Jak dowodzą, statyny są tanie, a leczenie z ich wykorzystaniem bezpieczne i efektywne kosztowo.
NICE zaleca, aby statyny były przepisywane przez lekarzy wszystkim pacjentom, u których na podstawie kalkulatora QRISK2 oszacuje się ryzyko wystąpienia w ciągu 10 lat incydentów sercowo-naczyniowych już na poziomie 10 proc. (dotychczas granicą było 20 proc.). Kwestionariusz QRISK2 analizuje takie czynniki ryzyka jak: wiek, palenie tytoniu (obecne oraz przeszłe), stężenie cholesterolu, ciśnienie tętnicze krwi, migotanie przedsionków, indeks masy ciała BMI oraz występowanie chorób sercowo-naczyniowych w rodzinie. W prewencji pierwotnej incydentów sercowo-naczyniowych NICE rekomenduje stosowanie atorwastatyny w dawce 20 mg dziennie, natomiast u osób z już istniejącą chorobą sercowo-naczyniową lub cukrzycą (typu 1 lub 2) zaleca stosowanie atorwastatyny w dawce 80 mg dziennie.
Propozycja NICE nie odbiega od nowych wytycznych American Heart Association (AHA) oraz American College of Cardiology (ACC) opublikowanych w listopadzie 2013 r. Amerykańscy autorzy posunęli się nawet nieco dalej, zalecając rozpoczynanie terapii statynami już u pacjentów z 5-7 proc. ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych.
Nie brakuje jednak krytyków nowych rekomendacji. Ich zdaniem, prowadzą one do masowej medykalizacji społeczeństwa, podczas gdy w wielu przypadkach skuteczniejsze i bezpieczniejsze byłoby wprowadzenie zmian w stylu życia: zerwanie z nałogiem palenia, zmiana diety, zwiększenie aktywności fizycznej i ograniczenie ilości spożywanego alkoholu.
Pełna wersja projektu nowych rekomendacji NICE jest dostępna pod adresem:http://www.nice.org.uk/guidance/index.jsp?action=folder&o=66546 
Konsultacje wytycznych potrwają do 26 marca.