Sposób na lek przeciwzakrzepowy

FIR

Pierwsze dane z badania z udziałem chorych pokazują, że idarucyzumab powoduje natychmiastowe (obserwowane w ciągu minut) odwrócenie działania dabigatranu u chorych, którzy wymagają pilnych procedur lub u których wystąpiły poważne powikłania w postaci krwawienia.

fot. Archiwum
Wyniki analizy okresowej danych z badania fazy III RE-VERSE AD z udziałem chorych zostały jednocześnie opublikowane w New England Journal of Medicine (NEJM) i przedstawione na kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Zakrzepicy i Hemostazy (International Society of Thrombosis and Haemostasis, ISTH) w Toronto w Kanadzie.

„Analiza okresowa danych z badania RE-VERSE AD ma duże znaczenie dla pracowników ochrony zdrowia, ponieważ dostarcza pierwszych informacji dotyczących działania swoistego środka odwracającego działanie doustnego środka przeciwzakrzepowego niebędącego antagonistą witaminy K, w stanach nagłych w warunkach rzeczywistych” — powiedział dr Charles Pollack, profesor medycyny ratunkowej Wydziału Lekarskiego Perelmana, Uniwersytetu Pensylwanii w Filadelfii (USA) i główny badacz w badaniu
z udziałem chorych. „Tak jak zaobserwowano już we wcześniejszych badaniach naukowych z udziałem [zdrowych] ochotników, idarucyzumab powoduje całkowite odwrócenie działania przeciwzakrzepowego dabigatranu  w ciągu kilku minut, nawet w rzadkich sytuacjach wymagających intensywnej opieki medycznej, które oceniano w badaniu RE-VERSE AD. Dane te pokazują, że stosowanie idarucyzumabu może pomóc lekarzom skoncentrować się na innych kluczowych aspektach intensywnej opieki, zamiast na odwracaniu działania przeciwzakrzepowego dabigatranu u chorych leczonych tym lekiem”.

Zdaniem profesora Jörga Kreuzera, wiceprezesa ds. leków sercowo-naczyniowych w Boehringer Ingelheim wyniki badania RE-VERSE AD są niezwykle zachęcające: „Badanie trwa. Oczekujemy na dalsze doniesienia, które poszerzą nasze zrozumienie potencjału idarucyzumabu, oznaczającego kolejny przełom w terapii przeciwzakrzepowej i postęp w opiece nad chorymi, którzy wymagają odwrócenia działania przeciwzakrzepowego dabigatranu”.