Sposób na hipercholesterolemię

Anna Mazur-Kałuża

Zespół Kliniki Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach rozpoczął wykonywanie zabiegów LDL- aferezy, które polegają na mechanicznym oczyszczaniu surowicy krwi z lipidów. WSzZ jest jednym z siedmiu i jedynym ośrodkiem w województwie świętokrzyskim, gdzie realizowana jest ta metoda leczenia.

Hipercholesterolemia dotyczy ludzi w każdym wieku, często młodych 20-, 30-, 40- letnich, już po zawałach, z nadmiarem lipidów, złego cholesterolu i trójglicerydów w organizmie. fot. archiwum

Kierownik kliniki prof. Andrzej Jaroszyński, wyjaśnia, że zabieg LDL – aferezy stosowany jest przede wszystkim (chociaż nie jedynie) w przebiegu tzw. rodzinnej hipercholesterolemii, czyli genetycznie dziedziczonej predyspozycji do nadmiaru lipidów w osoczu krwi.  Schorzenie zdecydowanie skraca życie, bo prowadzi do: zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, amputacji kończyn, a nawet śmierci chorego. „Podczas każdego zabiegu z organizmu pacjenta, jest zbierane około 6-65 lipidów, co w niektórych przypadkach może stanowić nawet 10 dekagramów tłuszczu. – LDL- aferezy są wykonywane w sytuacjach, w których nie pomaga dieta, są nieskuteczne lub istnieją przeciwwskazania do stosowania leków farmakologicznych – mówi prof. Jaroszyński. – Pacjenci bez tego typu zabiegów nie mogliby żyć” – kontynuuje profesor i podkreśla, że procedura jest dedykowana ściśle określonej, wybranej grupie osób.

Hipercholesterolemia dotyczy ludzi w każdym wieku, często młodych 20-, 30-, 40- letnich, już po zawałach, z nadmiarem lipidów, złego cholesterolu i trójglicerydów w organizmie. – Średni czas przeżycia pacjentów leczonych za pomocą LDL – aferezy zwiększa się o 8 do 10 lat – podkreśla prof. Jaroszyński. Zabiegi te, przy właściwym prowadzeniu, są w pełni bezpieczne. Należy przeprowadzać je cyklicznie, nawet dwa razy w miesiącu, do końca życia pacjenta.

W Klinice Nefrologii WSzZ, do tej procedury zakwalifikowano w tym momencie dwójkę pacjentów, w tym młodą kobietę, w wieku około 40 lat, po ostrym zapaleniu trzustki. W Polsce zabiegi LDL – aferezy są jeszcze uznawane za innowację. Procedura zaledwie od około 2 lat jest refundowana przez NFZ.