Ścisła kontrola ciśnienia korzystna dla nerek

as

Trwałe i restrykcyjne unormowanie wartości rozkurczowego ciśnienia krwi umożliwia lepszą jakość życia oraz ograniczenie zgonów w populacji pacjentów chorych na przewlekłą chorobę nerek (PchN) – udowadniają naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco.

fot. Military (CC BY 2.0) Health National Museum of Health and Medicine
Z badań wynika, że radykalne obniżenie i lepsza kontrola ciśnienia rozkurczowego krwi poniżej wartości 120 mm Hg, czyli zdecydowanie niższej, niż dotychczas wyznaczane cele terapeutyczne, pozwala na zdecydowane wydłużenie przeżycia u pacjentów cierpiących na PchN .

W opublikowanej 11 sierpnia br.na łamach czasopisma „Journal of the American Society of Nephrology” (JASN) analizie naukowcy dowiedli, że w populacji pacjentów utrzymujących ciśnienie krwi na średnim poziomie 102-107 mm Hg, występowało zdecydowanie niższe ryzyko zgonu, niż u pacjentów w niewyrównanym ciśnieniem. W trakcie obserwacji prowadzonej przez naukowcom nie udało się dowieść istotnych statystycznie różnic w momencie wystąpienia schyłkowej niewydolności nerek (ESRD)- w ramieniu ze ściśle kontrolowanym ciśnienie ryzyko ESRD wynosiło 0,95 (95% CI, 0,78 do 1,16; P = 0,64) natomiast w ramieniu bez kontroli ciśnienia 0,92 (95 % CI, 0,75 do 1,12).

W ocenie naukowców badanie to wyraźnie wskazuje na potrzebę weryfikacji wytycznych klinicznych, które obecnie jako docelowe wskazuje ciśnienie skurczowe krwi na poziomie 130 mm Hg.

Źródło: Journal of the American Society of Nephrology (JASN), doi: 10.1681/ASN.2016030326, published online 11 August 2016.